Проекти

Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМИО)

Базовата платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации – БПМИО има за цел създаването на инфраструктура, позволяваща реализиране на системи за управление и активен мониторинг на параметрите на стопанските обекти. Тя е насочена предимно към индустриални приложения, но може да бъде успешно използвана и в други отрасли. На базата на съвременни технически решения в областите на комуникацията и процес-контрола, БПМИО има за цел създаването на клас от хибридни микропроцесорни контролери, реализиращи системи за управление на технологични обекти и използващи вътрешни и външни информационни ресурси.

img_projects

Базовата платформа позволява реализацията на стационарни и мобилни производствени комплекси с високо ниво на интелигентност. Елементи на платформата, включени към съществуващи инсталирани производствени мощности, създават предпоставки за повишаване на производителността и за програмен контрол върху работата на технологичните подсистеми.
Прочети повече